Genel
Ön Muhasebe Progrmında Bilinmesi Gerekenler ve Nasıl Kullanılır?
Ön Muhasebe Progrmında Bilinmesi Gerekenler

Ticari faaliyetlerle ön plana çıkmak isteyen işletme ve kuruluşların muhasebe dengelerini iyi kurmaları ve bu alanda en ufak bir hata bile yapmamaları gerekir. Muhasebe işlemi, şirketin büyüklüğüne ve işlevine göre çeşitlilik gösterebilir, bu çeşitliliğin yanı sıra değişik bir metot kullanarak muhasebe yapmak gerekebilir. Fakat her zaman için en önemli nokta ön muhasebede bilinmesi gerekenlerdir.

Ön muhasebe işlemi , şirketlerin ya da maddi faaliyetlerle ilgisi olan kurumların, parayla olan ilişkileri, nakit para durumunu, gelen çek ve senetleri, banka hesaplarını ve buna benzer unsurları denetleme işlemine verilir.

Ön muhasebede bilinmesi gerekenler arasında bazı bilgisayar programları, defter ya da doküman düzenleme formatı, bilgi işlevselliği açısından eksiksiz bir bilgi depolama sistemi kullanılması gerekir. Tam olarak burada enTİCARİ devreye giriyor

. Ön muhasebe programından beklentilerinizi tam olarak karşılayacak bir program sunuyoruz sizlere. Kolay ara yüzü ile web tabanlı enTİCARİ; 7/24 mali durumlarınızı yönetebileceğiniz bir programdır. Bilgisayardan, Tabletten ve Telefondan  yönetimlerinize istediğiniz saat diliminde ulaşabilirsiniz.

Ön muhasebe nasıl olmalıdır?

1- İşletmeye giren mal, malzeme veya hizmet alışının irsaliyelerinin muhafazası

2- Satıcıya çek, senet ya da banka havalesi ile ödeme yapılıyorsa makbuzlarının mutlaka alınması

3- Gelen faturalarla irsaliyelerin karşılaştırılması veya irsaliye geldiğinde verilen sipariş emri ile tutarlılığının incelenmesi..

4- Malzeme teslim aliş noktasıyla (depo, şantiye,mal kabul reyonu ) irtibatlı olup hatalı,  kusurlu, ayıplı, malların hizmetin tesbiti..

5- İşletmeye alınan demirbaş ve cari hesap niteliğindeki  satıcı faturalarının mümkünse fotokopisinin alınması, dosyalanması.

6- Alınan demirbaşların garanti belgelerinin mutlaka saklanması

7-Alınan fatura, irsaliye gibi belgelerin tarihlerinin kontrolü, imzalarının kontrolünün yapılması

8- Her türlü harcama ve gider evrakının makbuzlar dahil bigisayar excel ortamında kayıt edilmesi (formatı belirlenmiş)

9- Kesilen her faturanın bir kopyasının koçanda kalmasını sağlamak ve bir kopyasının klasörde saklanması

10-Her ay sonunda muhasebe ile irtibat kurup bordro ve personel ücret pusulalarının alınması..

11-Alınan ücret pusulalarının imza karsılığı personele dağıtılması ve bir suretinin personel dosyasına konulması..

12-Yıllık izin kullanan personelin  dilekcelerinin alınması ve izin defterini imzalamasının saglanması

13-Rapor alan personelin raporlarının anında muhasebeye bildirilmesi

14-Resmi dairelerden gelen yazılardan muhasebeyi ilgilendiren her türlü belge, bilginin muhasebeye zamanında ulaştırılması

15- Bankalardan gelen bilgilerin, dekontların, yazıların muhasebeye ulaştırılması

16- Vergi dairesi veya diğer resmi kurumlardan gelen imza karsılıgı belgelerin üzerine mutlaka tebellüğ yani alındığı günün tarihinin atılıp muhasebeye bilgi verilmesi ve bir kopyasının iletilmesi.

17- Resmi daireler ile görüşme yapıldığında mümkünse muhasebeciye yönlendirilmesi veya goruşülen kişinin ad, soyad, telefon ve dahili numaralarının not edilmesi.

18-Vergi dairesi, SSK ya da baska resmi kurumdan bir ziyaretçi geldiğinde (denetleme elemanı, inceleme elemanı vs) derhal muhasebeci ile irtibat kurulup bildirilmesi, bilgi verilmesi.

19-Küçük kasa mevcutsa belgesiz hiç bir ödemenin yapilmamasi.. ve alınan belgelerin geçerli olup olmadiğinin kontrolü.

20-Satıcılar veya alıcılar için bir cari hesap tutuluyorsa muhasebe ile bu bilgilerin devamlı paylaşılması..

21- Fatura, irsaliye, diğer tastike tabi evrak ve belge bastırılması, onaylanması durumunda muhasebeye haber verilmesi ve bunlara ait bilgilerin bir kenara not edilmesi, kaç sayfa, adet vs. gibi

22-Vergi dairesi veya SGK’ ya bir dilekçe yazılması durumunda mutlaka suretinin saklanmasi bir suretinin muhasebeye gönderilmesi..

23-Bu bilgi ve belgelerin depolanması sırasında kolay bulunur, kaybolmayacak yapıda bir dosya sisteminin oluşturulması…

24-Şirket için verilmiş olan şifre ve benzeri dokümanlarin düzgün saklanması..

25- Şirket demirbaşlarının bir liste halinde kimin kullandığı da belirtilerek kayıt edilmesi.

26- Kaybolan demirbaş veya zayii olan demirbaş için muhasebeye bilgi verilmesi..

27- Varsa bankalardan düzenli bir sekilde her ay sonunda mümkünse bilgisayar ortamında hesap özetlerinin alınıp muhasebeye iletilmesi..

28- İrsaliyelerden fatura takip ederken gelmeyen faturaların gözden kaçırılmaması bunun bir takım beyannameleri etkileyeceği göz önüne alınarak çok geç gelen (örneğin bir önceki ay tarihli) faturaların muhasebeye danışılmadan teslim alınmaması.

29- Muhasebeye her türlü bilgi sorulması ,bir konunun iletilmesi, bir dosyanın bir evrakın gönderilmesi mutlaka mail yolu ile yapılıp bu yazışmaların saklanması (mail kutusunda) ve muhasebeden gelen maillerinde saklanması.

No comments so far!
You must be logged in to post a comment.
Whatsapp Yaz
1
Merhaba Size Yardım edebilir miyim?
Merhaba
Ön Muhasebe Progrmında Bilinmesi Gerekenler ile ilgili Size Yardımcı Olabilir miyim?